Lederstøtte

Rekruttering

Det sies at rekruttering er risikosport. Det behøver det ikke å være. Hvis forarbeidet er godt, riktig metode og nødvendige ressurser benyttes, vil risikoen for feilansettelser være minimale. Rekruttering er et fag og krever kompetanse og ferdigheter. Jeg kan bidra i hele eller deler av prosessen.

Sykefraværsoppfølging

Kan fort bli et følsomt tema og altfor ofte ender det med konflikter mellom partene. Arbeidsgiver kan ikke fraskrive seg oppfølgingsplikten, men det kan være enklere med en nøytral tredjepart som ivaretar begge parters interesser.

Team og kultur

Får du det beste ut av de ressursene du har? Jobber dere klokt sammen? Er forventninger avklart? Trives folk på jobb? Høyt sykefravær? Det meste henger sammen og små grep av forbedringer kan gi store resultater. Ansatte som trives og har det gøy på jobb leverer langt bedre resultater enn de som kun jobber for lønn.

Lærling

En lærling i bedriften kan være en potensiell svært viktig ressurs. Forutsatt at forventninger er avklart og at motivasjon og målsetting er kommunisert. Jeg rekrutterer lærlinger på lik linje med ordinære ansatte og kvalitetsikrer dermed ditt fremtidige behov i bedriften. Oppfølging av lærlingkontrakten er selvsagt en del av oppdraget.